Grūto parkas Sovietinių skulptūrų parkas, įkurtas netoli Druskininkų, yra vienas iš nedaugelio tokių pasaulyje. Šiame parke eksponuojama nevienareikšmiškai vertinama tarybų valdžios laikų „didvyrių“ paminklų, skulptūrų, bareljefų kolekcija.


Leave a Comment